pátek 14. března 2014

Budapešť vol. II

I divided my photos from Budapest to two posts. This photos are from first day.
It was really super trip, and i wanna go back <3. I think that is my new fav city. When I'll be again in Budapest, I will stay there how long will it be possible. Everything about my trip I wrote in previous post, it may short, but I don't wanna write about it, I wanna talk about it :D . Now back in my life in Košice, I'm really busy, because i create some new things and projects. I'm really happy, finally.

Rozdelil som fotky z Budapešte do dvoch postov. Tieto fotky sú z prvého dňa v Buda.
Bol to naozaj úžasny trip, chcem ísť späť <3. Asi je to moje nové obľúbené mesto (aj keď je to v Maďarsku :D). Keď sa vrátim späť do Budapešte ostanem tam tak dlho ako to bude možné. Všetko o mojoj buda tripe som napísal v predošlom poste, bol som stručný ale boli to naozaj super dni, ja o tom nechcem písať ja chcem o tom rozprávať :D.Späť v Košiciach, som veľmi veľmi zaneprázdneny, pretože robím na nových veciach.Som naozaj strašne strašne šťastný, konečne <3.

Coat-H&M
T-shirt - Topman
Jeans - H&M
Shoes - Dr.Martens

pondělí 10. března 2014

I fell in love with Budapešť

I have to start from scratch, I had an awesome spring holiday, I was at super partys with my friends I was drinking lot of alcohol and dancing all nights.On the other side I decided to take a photos every day and I finaly found well of ideas.I wanted to be alone with myself and my minds and I finally did it.I'm so proud of myself, because it was finally it what I want so long - time for me,create new things.I think I'm on way of exploring.In my opinion freedom is the most glory you can have.These are my last feelings. I hope it will stay as long as possible.
Btw I finally have my photography site on fb with my works :))) Dávid Svetlík Photography.

I spent two super days in Budapest, I fell in love with this city.I had not more time for everything I want to do there :(.I wanted to see everything and feel everything in this city.But anyway it was amazing two days.We lived in beauty hostel in downtown, with beauty view.I bought some new things i will show you in next posts...I was there with my best friend Tomáš.

Musím začať od začiatku, mal som úžasne jarné prázdniny, bol som na super párty s mojimi kamarátmi,pil som veľa alkoholu a tancoval celé noci.Na druhú stranu som sa rozhodol som sa ,že budem fotiť každý deň,konečne som našiel studňu nápadov.Chcel som byť sám so sebou a mojimi myšlienkami a konečne som to urobil.Som na seba pyšný, je to konečne to čo som chcel tak dlho-čas na seba, tvorenie nových vecí. Myslím si, že som na ceste spoznávania. Podľa mňa najväčšia sláva akú kedy môžte mať je sloboda.Toto sú moje posledné pocity, dúfam že to tak zostane.
Mimochodom konečne ma dokopali urobiť si FB stránku s mojími prácami Dávid Svetlík

Strávil som super dva dni v Budapešti, zamiloval som sa do toho mesta.Nemal som veľa času pre všetko čo som tam chcel robiť :((. Chcel som všetko vidieť a všetko cítiť čo je v tom meste. Ale aj tak to boli úžasne dva dni.Žili sme v peknom hotely v centre mesta, s pekným výhľadom.Kúpil som si nejaké nové veci, ktoré ukážem v ďalších postoch...V budapeští som bol s mojím naj kámom Tomášom.


T-shirt-Hype
Jeans-H&M
Shoes-Dr.Martens