pátek 27. dubna 2012

hey everybody, i made some photos finally !!
ahoj všetci,konečne som urobil nejake fotkyúterý 17. dubna 2012

Portait objective


Heey !! I bought portrait objective today and i ENJOY because i have him and i will shot  shot shot more photography, and i will shot interesting people which have a good style. YUhuuu . FINALLY.

Heey!! Dnes som si kúpil portétoví objektív , teším sa pretože ho mám a budem fotiť fotiť fotiť fotiť veľa fotografií a budem fotiť zaujimavých ľudí ktorý maju dobrý štýl.YUhuuu.Konečne.

neděle 15. dubna 2012

My favorite late morning


I love when i get up late and everybody are somewhere and i looking for food,coffe and my mac :D
Milujem keď stanem neskoro a všetci su niekde a ja hľadám jedlo kávu a môj mac :D

pátek 13. dubna 2012

.FASHION SHOW.


... Totally amazing im very liked it...
Uplne užasne, veľmi sa mi to páči.


Yellow strap with grey dress ?. Ya.
Žltý opasok s sivými šatami?. Áno.


And this outfit was one from best outfits. 
A tento outfit bol jeden z najlepších.


IT WAS TOP!
Bolo to top!

I think that all collection was from "We are not sisters".
Myslím ,že celá kolekcia bola z "We are not sisters".


Simply but amazing.
Jednoduché ale úžasne.I love when fashion contain more fantasy. I love extravagnt things and this it was IT.
I must say that it was AMAZING fashion show ...Amazing people was there and i comented all outfits with my friends and i feel so GOOD , :)
Musím povedať že to bola úžasna modna prehliadka. Úžasný ľudia boli tam a komentoval som všetky outfity s mojimi priateľmi a cítil som sa tak dobre.

Some news, from my photo collection...


I shot some fashion photos with Pats, while i had a portrait objective.
Fotil som nejake módne fotky s Pats, kým som mal portétový objektív.

with my new vest/ i buy so many things ... I was on trip in Poland and ii bouht bought bought.....

so long i looking for some west like this , finally i have her.
tak dlho som hľadal takúto košeľu,konečne som ju našiel.


Hah. No, it isnt all. I have a new coat,jeans,west,sweather and more more more...
Hahaha. Nie to nieje všetko. Mam nový kabát, westu, sveter a veľa veľa...

středa 11. dubna 2012

!!!!!!!!!!

hi everyone , i wanna share the big news !!!!!!!!!! im planning to go to Btw BALL on Vienna. Vienna is amazing city!!!! and GAGA IN VIENNA !!! i dont have any wordss on this news.... and lets go on BTW BALL sing dance and enjoy with other milions monsters an MOTHER MONSTER!

pátek 6. dubna 2012

Creepers!

Which creepers are the best ?... I must have creepers but i dont know decide that wich are the best... And i wanna say that creepers are amazing boots , so much people say: are u ok ? ... but creepers are BEST... i dont like buy shoes and try which are good and hate shoes shop..


čtvrtek 5. dubna 2012

HOW MUCH INSPIRE ARE YOU CONTAIN ?!!!


ya.love bong...smoke smoke smoke and chilll chilll chilll... inspire inspire inspire..... 

i decided to upload some fashion photo.


ooo.. i want this t-shirt. amazing absolute amazing. !!! 


Her shoes!!! ... All outfit is fucking bad. But shoes ! :O 

!!!! I LOVE WHEN ARE ELLEGANCE MIXED WITH EXTRAVAGANCE!!!!!


I dont have any words... I want this !!!!